تقویت رابطه

📌 4 ساعت قایل صوتی MP3

توضیحات

📌 گروه مخاطب:
. . . . . . . . . . . . . . . خانمهای متآهل
.
📌 آنچه شما در این بسته آموزشی خواهید شنید:
.
فصل اول :
در این فایل صوتی راهکارهایی دقیق و مدون در مورد جلوگیری از خیانت همسر و پارتنر فرا خواهید گرفت.این فایل صوتی به شما کمک می کند تا بتوانید به صورت جامع و کامل خیال خود را از بابت تعهد همسرتان راحت کنید.
با گوش دادن دقیق به این فایل صوتی متوجه خواهید شد که به کار گرفتن چه راهکارهایی موجب می گردد تا بتوانید از خیانت همسر و پارتنر خود جلوگیری کنید.شوهر شما به شما وفادار خواهد ماند، به شرط عمل کردن به راهکارهای مطروحه در این فایل صوتی.
همچنین در این فایل شما به دلایل فیزیولوژیک و روانی خیانت مردها پی می برید و اطلاعات جامعی در این زمینه کسب می کنید.
و در آخر اینکه، شوهر شما به شما وفادار خواهد ماند، اگر بخواهید.

فصل دوم :
در مورد راهکارهای عدم وابستگی بیمارگونه به پارتنر و همسر بحث شده است.اینکه شما به عنوان یک زن می بایست رفتاری از خود نشان دهید که به دور از وابستگی بیش از حد باشد.پارتنر و همسر شما نباید فکر کند که شما او را در تنگنا قرار داده و منحصرا برای خود میخواهید.او باید احساس کند که شما فضای باز و انعطاف پذیری را برای او در نظر گرفته اید.
راهکارهای مورد اشاره در کارگاه کاملا کاربردی بوده و قابل اجرا در زندگی شخصی می باشد.
.
📌 کلید انتخاب بسته آموزشی

. مدتی هست رابطه ام /سرد شده حس میکنم دیگه مثل اون اول ها دوستم نداره

. فهمیدم همسرم با کسی تو رابطه هست نمیدونم چی کار کنم