میخوای بهت بگم کدوم مرده که جذاب ترینه؟
نکنه فکر کردی میخوام بگم جورج کلونی و دی کاپریو؟
تیرت خورد به سنگ.
از نظر من مردی جذابه که اتفاقا اصلا ویژگی های آدم های جذاب رو نداره


یعنی به هیچ عنوان اِلِمان های ظاهری مبنی بر جذابیت در وجود این آدمه نیست.
در واقع به شدت از نظر خانوم ها غیر جذابه.


اما به نظر من، ویژگی های ظاهری قرار نیست به جذابیت آدم ها کمک کنه و اونی که خوشگل نیست، سه هیچ از بقیه جلوتره.
چون درک و فهم این رو داره که همسرش رو بزاره روی سرش و مثل پروانه دورش بگرده.


دارم در مورد مردهای سخت کوشی حرف میزنم که در جای جایِ این شهر و به دور از چشم و توجه مردم تلاش میکنن و عرق میریزن تا نون حلال در بیارن و به همسر و بچه هاشون سرویس بدن.
اینا مرد زندگی هستن و اسمشونم که میدونید چیه😎
امیدوارم با این پُست ترغیب شده باشی که به مردهای غیر جذاب زندگیت، فرصت آشنایی بیشتر بدی.
بگو که این کارو میکنی.
و خوشحالم کن😊