میخوای بهت بگم کدوم مرده که جذاب ترینه؟نکنه فکر کردی میخوام بگم جورج کلونی و دی کاپریو؟تیرت خورد به سنگ.از نظر من