باور غلط

همه ی مردها بدن، مگر اینکه عکسش ثابت بشه
صاحب این تفکر تک تک افرادی که به سمتش تمایل دارن رو یک به یک
به بدترین شکل ممکن از خودش نا امید میکنه،

در نهایت در حالی که پا به میانسالی میزاره،
با نگاهی به گذشته با خودش فکر میکنه،
چه اتفاقی افتاد که من ازدواج نکردم!


البته زمانی بس دیر رو برای فکر کردن به چنین موضوعی انتخاب کرده.
چون دیگه نه جذابیت زنانه ای باقی مونده و نه کسی که خواهانش باشه.