آفرودیت پر رمز و راز

این داستان آفرودیت، عجیب داستان پیچیده ایه. پیچیده و پر رمز و راز. قوی و پر شور. اینقد با صلابت که هر مردی به زانو در میاد. شما نمیدونید مردا چقدر قدرت دارن، چون مرد نیستین. اما آفرودیت قدرتی [...]