کارگاه آموزشی پیش به سوی ازدواج برگزار شد

کارگاه آموزشی پیش به سوی ازدواج، دیروز از ساعت ۱۴ الی ۱۸ در موسسه خودشناسی مهرداد آقاجانی توسط بنده برگزار شد میتونم بگم که این کارگاه در نوع خودش بی نظیر بود و به شدت خوب برگزار شد و من به هیچ [...]