کارگاه آموزشی مدار ثروت

ثبت نام برای کارگاه آموزشی مدار ثروت امروز، همچنان باز است شما می توانید در محل موسسه حضور یابید و ثبت نام خود را تکمیل کنید جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره ی ۲۲۸۵۹۱۳۵ و ۰۹۱۹۳۳۷۶۶۰۷ در تماس باشید [...]

کارگاه آموزشی مدار ثروت

موسسه خودشناسی مهرداد آقاجانی برگزار میکند: کارگاه آموزشی مدار ثروت جمعه، پانزدهم/ ۱۵ دی ۱۳۹۶ از ساعت ۱۵ الی ۱۸ جهت ثبت نام با دفتر تماس بگیرید لطفا🌹 ۲۲۸۵۹۱۳۵ ۰۹۱۹۳۳۷۶۶۰۷