نوشته‌ها

هنوز جا هست

,

هنوز جا هست برای اینکه بتونید دخترِ با شعوری باشید

۲۲۸۵۹۱۳۵
۰۹۱۹۳۳۷۶۶۰۷

#مهردادآقاجانی
#کارگاه_آموزشی_دختر_باشعور
#موسسه_خودشناسی_مهردادآقاجانی