کارگاه آموزشی مدار ثروت

موسسه خودشناسی مهرداد آقاجانی برگزار میکند: کارگاه آموزشی مدار ثروت جمعه، پانزدهم/ ۱۵ دی ۱۳۹۶ از ساعت ۱۵ الی ۱۸ جهت ثبت نام با دفتر تماس بگیرید لطفا🌹 ۲۲۸۵۹۱۳۵ ۰۹۱۹۳۳۷۶۶۰۷