آفرودیت

آفرودیت یکی از جنبه های شخصیت یک زن است که مربوط به زنانگی بالا در او می شود. زن با دست یابی به آفرودیت می تواند به اوج زنانگی درون خویش دست یابد و آن را تجلی بیرونی بخشد‌. آفرودیت زنانگی تمام [...]

آفرودیت چیست و آفرودیت تایپ کدام است

  آفرودیت چیست؟ به انرژی زنانه ی وجود انسان، علی الخصوص زنان که مربوط به زیبایی و جمال و نیروی جنسی و شور جنسی می شود، آفرودیت می گویند این انرژی از نیروی جنسی نشات گرفته و به شور جنسی ختم [...]

آفرودیت تایپ

اصن همینکه راه میره اغوا می کنه همه ی انرژی ها پخش می شه و همه متوجه میشن و سرها می چرخه که چی شد؟ بعد نمی فهمن چی شده یعنی اکثر افراد موقعی که یک آفرودیت تایپ می بینن متوجه نمیشن مردا نمی فهمن [...]