قبل از رابطه

۶۰۰,۰۰۰ تومان ۳۰۰,۰۰۰ تومان

بسته آموزشی قبل از رابطه شامل 3 عنوان کارگاه به شرح زیر میباشد :

1 – مردشناسی
2 – برقراری ارتباط با مردان
3 – تغییر مدار رابطه

در قسمت پادکستها میتوانید قسمتهای کوتاهی از قایل صوتی بسته های آموزشی را بشنوید

 

خرید کنید اطلاعات بیشتر