تقویت زنانگی

۷۵۰,۰۰۰ تومان ۳۷۵,۰۰۰ تومان

بسته آموزشی تقویت زنانگی شامل 3 عنوان کارگاه به شرح زیر می باشد :

8 ساعت فایل صوتی MP3

– زن شناسی

– آفرودیت

– آفرودیت پیشرفته

در قسمت پادکستها میتوانید قسمتهای کوتاهی از فایل صوتی بسته های آموزشی را گوش کنید .

خرید کنید اطلاعات بیشتر