“پرسفون ملکه”

دسته:

جنس خوب رو زمین نمی مونه…پرسفون ملکه رو زمین نمی مونه…وقتی شما پکیج را داشته باشید لازم نیست کاری بکنید چون شما استارت را قوی زده ای دیگه بقیه اش کاری ندارد. شما این انرژی رو به کائنات میدی که ملکه ای…کائنات می گردد و شاه را برایت پیدا می کند.

به او بگویید مرد من تویی. این تویی که تصمیم می گیری تو داد نزنی کی داد بزنه…خودت را اهل سازگاری نشان بده ولی تعادل را هم رعایت کن

خصوصیات مثبتش را بهش یادآوری کن هیچ وقت با کسی مقایسه اش نکن بگو تو خفن ترینی بهش احساس ارزشمندی بده.

دلخوری های کوچک را با لطافت زنانه بروز بده نگذار روی هم جمع شود چون فوران می کند. با آرامش و لوندی بگو عزیزم من یکم ناراحت شدم به نظرت باید چیکار کنیم؟؟

[post-views]

در بین محصولات یا اخبار و مقالات جستجو کنید