فایل صوتی کارگاه آموزشی دختر باشعور – ۲۲ دی ۹۶

۲۴۰,۰۰۰ تومان

در کارگاه آموزشی دختر باشعور در مورد راهکارهای عدم وابستگی بیمارگونه به پارتنر و همسر بحث شده است.
اینکه شما به عنوان یک زن می بایست رفتاری از خود نشان دهید که به دور از وابستگی بیش از حد باشد.
پارتنر و همسر شما نباید فکر کند که شما او را در تنگنا قرار داده و منحصرا برای خود میخواهید.
او باید احساس کند که شما فضای باز و انعطاف پذیری را برای او در نظر گرفته اید.

راهکارهای مورد اشاره در کارگاه کاملا کاربردی بوده و قابل اجرا در زندگی شخصی می باشد.

این محصول شامل یک فایل صوتی است که مدت زمان آن دو ساعت و چهل و سه دقیقه است.

کل کارگاه آموزشی حضوری دختر باشعور به صورت صوت در این فایل موجود است.

این کارگاه در تاریخ ۲۲ دی ماه ۱۳۹۶ در دفتر موسسه خودشناسی مهرداد آقاجانی توسط ایشان برگزار شده است.

0

در بین محصولات یا اخبار و مقالات جستجو کنید