مگه بدتر از اینم داریم؟

توضیحات

توضیحات

مگه بدتر از اینم داریم که کل اختیار زندگیتون رو توی رابطه بدید دست یه پسر؟

مگه بدتر از اینم هست که تو رابطه هر موقع که پسر اراده کنه، می تونه بزاره بره؟


در بین محصولات یا اخبار و مقالات جستجو کنید