لوبیا

توضیحات

توضیحات


 

هر چیزی برای رشد و رسش نیازمند زمان است.

این در مورد رابطه نیز صادق است.

رابطه ی خوب نیازمند رشد و رسش است به مانند لوبیا.

این کار خداست که می گوید کن فیکون.

ما انسان ها نیازمند زمان برای رشد هستیم.

 

 

در بین محصولات یا اخبار و مقالات جستجو کنید