فایل صوتی آموزشی شوهر وفادار

۲۴۰,۰۰۰ تومان

فایل صوتی آموزشی شوهر وفادار-راهکارهای جلوگیری از خیانت همسر و پارتنر

در این فایل صوتی راهکارهایی دقیق و مدون در مورد جلوگیری از خیانت همسر و پارتنر فرا خواهید گرفت.

این فایل صوتی به شما کمک می کند تا بتوانید به صورت جامع و کامل خیال خود را از بابت تعهد همسرتان راحت کنید.

با گوش دادن دقیق به این فایل صوتی متوجه خواهید شد که به کار گرفتن چه راهکارهایی موجب می گردد تا بتوانید از خیانت همسر و پارتنر خود جلوگیری کنید.

شوهر شما به شما وفادار خواهد ماند، به شرط عمل کردن به راهکارهای مطروحه در این فایل صوتی.

همچنین در این فایل شما به دلایل فیزیولوژیک و روانی خیانت مردها پی می برید و اطلاعات جامعی در این زمینه کسب می کنید.

و در آخر اینکه، شوهر شما به شما وفادار خواهد ماند، اگر بخواهید.

—————

این فایل صوتی که به مدت زمان دو ساعت می باشد، به صورت ممتد توسط شخص آقای مهرداد آقاجانی رکورد شده و صرفا شما در مورد راهکارهایی اطلاعات خواهید گرفت که مربوط به پیشگیری از خیانت همسر و پارتنر است.

گوش دادن به این فایل صوتی کمک بسزایی در روند تعهد همسر و پارتنر شما خواهد داشت.

 

توضیحات

توضیحات

این فایل صوتی که به مدت زمان دو ساعت می باشد، به صورت ممتد توسط شخص آقای مهرداد آقاجانی رکورد شده و صرفا شما در مورد راهکارهایی اطلاعات خواهید گرفت که مربوط به پیشگیری از خیانت همسر و پارتنر است.

گوش دادن به این فایل صوتی کمک بسزایی در روند تعهد همسر و پارتنر شما خواهد داشت.

0

در بین محصولات یا اخبار و مقالات جستجو کنید