بیشعوری

توضیحات

توضیحات

تو اگر با دختر باشعور مشکلی نداشته باشی، گاردی هم نمی گیری
اگر گارد بگیری، یعنی یه مشکلی باهاش داری


به هر چیزی که واکنش نشون بدی، یعنی اون چیز دقیقا نکته ی شماست

در بین محصولات یا اخبار و مقالات جستجو کنید