باید ترکش کنید

توضیحات

توضیحات

برای جلب توجه، علاقه و احترام یک نفر باید اونو ترکش کرد

ترس از دست دادن اتون رو بزارید کنار و ترکش کنید


برای خودتون وقت بزارید

بزارید به تکاپو بیفته

همیشه آماده نباشید

همیشه در دسترس نباشید

بزرگترین اشتباه ممکن اینه که برنامه اتون رو برای طرف تغییر بدید

در بین محصولات یا اخبار و مقالات جستجو کنید