باشگاه آدم های ناآگاه

توضیحات

توضیحات

ما باید از باشگاه آدم های ناآگاه خارج شده و وارد باشگاه آدم حسابی ها بشیم
برای این کار باید آدم حسابی بشید


برای آدم حسابی شدن باید روی مدارتون کار کنید
و برای کار کردن روی مدار، باید روی باورهاتون کار کنید

اینجوری میشه که شما می رید توی باشگاه آدم حسابی ها

در بین محصولات یا اخبار و مقالات جستجو کنید