احترام به زن

توضیحات

توضیحات

اصن مگه میشه زنو زد؟ زن به این گلی، به این ماهی، به این جیگری، به این نانازی. مگه میشه بهش گفت تو؟ اصن زن اینقد لطیفه که فقط باید دست کشید روی سرش و مثل پیشی باهاش بازی کرد. زنو باید زل زد تو چشاش و بهش گفت که تو چرا اینقد خوشگلی. زن رحمته الهیه. اصن زن نبود اوضاع خیلی بیریخت میشد. چه غلطی میخواستیم بکنیم ما مردا؟ زن رو فقط باید بوسید. فقط باید بویید. زن رو باید گذاشت روی سر. تاج سر هر مردی زنشه. زن خفن ترین خلقت خداست. خوشگل ترین و بهترین چیزی که خدا خلق کرده زنه. زن رو باید لمس کرد. باید سر رو لای موهای پریشون اش کرد. باید نفس بکشی در هوای موهاش. عطر تنش. زن اگه نبود که این همه مردا سگ دو میزنن واسه چی؟ 😅 زن عجیبه. زن خواستنیه. زن جذاب و دوست داشتنیه. باید هر روز به زن گفت که دوسش داریم. هوای زن اتون رو داشته باشید آقایون و آدم باشید

در بین محصولات یا اخبار و مقالات جستجو کنید