جاست فرند بازی ممنوع

, ,

من‌ ازتون تمنا دارم که این جاست فرند بازی هاتون رو تعطیل کنید
اینا به دردتون نمیخوره
فقط وقتتون رو تلف میکنه
هیچ گربه ای محض رضای خدا موش نمیگیره
اون پسری که جاست فرند شماست، مشکل داره
چون پسر آدم حسابی اهل جاست فرند بازی نیست
یا داره با داداشی گری زیر پاتون رو خالی میکنه که مخ اتون رو بزنه و کارو بکشونه به جاست سکس، یا آدم دوزاری و ضعیفیه
پس نکنید
وقت خودتون رو تلف آدمای این جنسی نکنید
و در پی آدم حسابیا باشید

ملکه باشیم

, ,

درون وجود هر دختر ایرانی، یک ملکه زندانی است
ملکه ای که میل عجیبی به فرمانروایی سرزمین خویشتن دارد
اما به او اجازه ی رشد و نمو داده نمیشود
نمیخواهید کمی بیشتر فکر کنید و در تصمیم خود تجدید نظر نمایید؟
این نقاب پوشالی فعلی، قرار است که شما را به جاهای بدی رهنمون کند
اما ملکه ی درون شما در انتظار تاج گذاری است
آیین تشرف به ملکه گی را کی قرار است که فرا گیرید؟

#مهرداداقاجانی
#روانشناسی_زن #زنانگی #ملکه #تاج_ملکه #تاج_گذاری #پرسفون_ملکه