سنتی‌ها (داوری کننده‌های حسی)

حسی‌ها به حقایق اعتماد دارند، دنبال اطلاعات به اثبات رسیده هستند، به تجارب گذشته بها می‌دهند و به اطالاعاتی که از طریق حواس پنج گانه خود دریافت می‌کنند اعتقاد دارند. داوری کننده‌ها دنیای منظم و [...]

مشرب های انسانی

مشرب های انسانی مورد اشاره ی دکتر دیوید کرسی شامل چهار ترکیب است این چهار ترکیب عبارتند از: ۱- «سنتی‌ها» (SJ ها) که حسی و داوری کننده را ترجیح می‌دهند. ۲- «تجربه‌کننده‌ها» (SP ها) که حسی و ملاحظه [...]

تجربه‌کننده‌ها (ملاحظه کننده‌های حسی)

حسی‌ها به آنچه می‌توان دید، شنید، احساس کرد، بویید و چشید توجه دارند، آن‌ها آنچه را که قابل اندازه‌گیری باشد مهم می‌دانند. ملاحظه کننده‌ها انواع امکانات و احتمالات را در نظر می‌گیرند و دوست دارند [...]

ایده‌آلیست‌ها (احساسی‌های شمی)

شمی‌ها به معانی، روابط و به امکانات و احتمالات توجه دارند. احساسی‌ها با توجه به ارزش‌های شخصی تصمیم‌گیری می‌کنند. این دو ترجیح به اتفاق، احساسی شمی را صورت خارجی می‌بخشد. بعضی با این مشخصات به [...]

کارکرد اصلی

کارکرد اصلی شما آن است که سررشته امورتان را در دست دارد. این کارکرد شخصیت شما را هدایت می‌کند. کارکرد اصلی آن است که در اغلب مواقع و به شکلی طبیعی از آن استفاده می‌نمایید. اشخاصی که دارای کارکرد [...]

کارکرد معین

کارکردهای معین، کارکرد اصلی را متعادل می‌سازد. کارکرد معین، در واقع کارکرد درجه دوم یا معاون است. نقش اول را بازی نمی‌کند ولی نقش بسیار مهمی دارد. اگر کارکرد اصلی شما حسی یا شمی باشد (کارکردهای [...]

سلسله مراتب کارکردها

  هر تیپ شخصیتی دارای سلسله مراتب کارکردهاست. این سلسله مراتب، کارکردهای شما را از قوی‌ترین تا ضعیف‌ترین رده‌بندی می‌کند. گرچه وقتی بزرگ می‌شوید و به تدریج توانمندی‌هایتان رشد می‌کند، سلسله [...]

حسی‌های غالب

  حسی‌های غالب- فوق حسی‌ها- به حقایق و چیزهای مشخص و مسلم بیش از سایر امور توجه نشان می‌دهند. اما حسی‌های غالب در چهار نوع و گونه دیده می‌شوند و هرکدام با اطلاعات دریافتی، کمی متفاوت از [...]

0

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید