Home » اتاق فکر خودشناسی

Category Archives: اتاق فکر خودشناسی

من کی ام؟

من کی ام؟

فردیت یعنی اینکه براتون مهم نباشه که دیگران در موردتون چه فکری می کنن خودتون باشید و خودتون و به این خود یا من وجودی افتخار کنید که البته این افتخار باید ناشی از خودشناسی باشه اینکه آدم بفهمه که کیه وقتی که این رو فهمید، اونوقته که می تونه بگه : من منم و ... Read More »

دکتر گلشنی

دکتر گلشنی

دغدغه های استاد فلسفه مقاله نوشتن خوب است، ولي وسيله است نه هدف مصاحبه با دکتر گلشنی به نظر شما تعريف نخبگي چيست و آيا ميشود به همه كساني كه در كنكور رتبه مي آورند، نخبه گفت؟ نخبه كسي است كه نكات مهم را زود و سريع درك ميكند و وقتي با يكسري از مسائل ... Read More »

عجایب هفت گانه

عجایب هفت گانه

ﻋﺠﺎﯾﺐ ﻫﻔﺘﮕﺎﻧﻪ ﺍﯾﺮﺍﻥ : ۱ .ﻫﯿﭽﻜﺲ ﻛﺎﺭﻧﻤﯿﻜﻨﻪ، ﺍﻣﺎﻫﻤﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﺍﺟﺮﺍ ﻣﯿﺸﻦ ! ۲ . ﻫﻤﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﺍﺟﺮﺍﻣﯿﺸﻦ، ﺍﻣﺎﭼﯿﺰﻯ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻤﯿﺸﻪ ! ۳ .ﻫﯿﭽﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪﻧﻤﯿﺸﻪ، ﺍﻣﺎﻛﺴﯽ ﮔﺮﺳﻨﻪ ﻧﯿﺴﺖ ! ۴ . ﻫﯿﭽﻜﺲ ﮔﺮﺳﻨﻪ ﻧﯿﺴﺖ، ﺍﻣﺎﻫﻤﻪ ﻧﺎﺭﺍﺿﯽ ﺍﻧﺪ ! ۵ . ﻫﻤﻪ ﻧﺎﺭﺍﺿﯽ ﺍﻧﺪ، ﺍﻣﺎﻛﺴﯽ ﺷﻜﺎﯾﺘﯽ ﻧﺪﺍﺭﻩ ! ۶ . ﻫﯿﭽﻜﺲ ﺷﻜﺎﻳﺘﻰ ﻧﺪﺍﺭﻩ، ﺍﻣﺎﻫﻤﻪ ﻧﻖ ﻣﻴﺰﻧﻦ ! ... Read More »

دزد دین

دزد دین

روزی کسی در راهی بسته ای یافت که در آن چیزهایی گرانبها بود و آیة الکرسی هم پیوست آن بود. آن کس بسته را به صاحبش رد کرد. او را گفتند چرا این همه مال از دست دادی؟ گفت: صاحب مال عقیده داشته که این آیة الکرسی مال او را از دزد نگاه می دارد ... Read More »

10 دلیل برای‌ امیدواری و خوش‌بینی

10 دلیل برای‌ امیدواری و خوش‌بینی وقتی به‌ اخبار گوش می‌دهیم، به‌ نظر می‌رسد دنیا آکنده از جنگ، وحشت، فقر، حرص و تنفر است‌. این‌ مسائل چالش‌‌هایی در زندگی هستند، اما رویدادها و پیشرفت‌‌های حیرت‌انگیز و امیدبخشی هم در حال وقوع‌اند که‌ رسانه‌ها کمتر گزارش‌ می‌کنند. بسیاری از رسانه‌‌های حرفه‌ایِ دنیا، مروج ترس و پُررنگ‌کننده ... Read More »

ابعاد تیپ های شخصیتی 16 گانه ی مایرز بریگز – حسی

حسی چه چیزی هست. جمع آوری اطلاعات از طریق حواس پنج گانه. به آنچه می توانند ببینند و بشنوند و ببویند و لمس کنند یا مزه کنند توجه دارند. آنچه را که قابل اندازه گیری است مهم در نظر می گیرند. به تجربه شخصی خود اعتماد دارند. به لحظه اکنون می اندیشند. برایشان مهم است ... Read More »

ابعاد تیپ های شخصیتی 16 گانه ی مایرز بریگز – داوری کننده

داوری کننده     دوست دارند کنترل امور را به دست گیرند. مسائل را سیاه و سفید می بینند :خوب . بد . سالم . عوضی دوست دارند موضوعات فیصله پیدا کند و در هوا باقی نماند. خودشان را به راحتی تطبیق نمی دهند. دوست ندارند شگفت زده شوند. میز کاری این شخصیت مرتب است ... Read More »

ابعاد تیپ های شخصیتی 16 گانه ی مایرز بریگز – فکری

فکری     حتی وقتی می دانند که اگر حقیقتی را با شخصی در میان بگذارند ممکن است آن فرد آسیب ببیند باز هم این کار را می کنند. برای حقیقت گوئی و صداقت ارزش قائل هستند و اگر این صداقت گویی آنها کسی را برنجاند احتمالا مسئله آن قدرها مهمی نیست. احساسات زمانی برایشان ... Read More »

Scroll To Top