مطالب توسط pulseadmin

,

مفهوم خودشناسی

خود شناسی چیست؟   خود شناسی عبارت است از شناختن جنبه های مختلف شخصیت خود. شناخت به خود ونفس خود را خود شناسی گویند. دانستن اینکه من که هستم  دارای چه نقاط قوت و نقاط ضعفی هستم ما را در رسیدن به خود شناسی یاری می کند. علم به اینکه من  چه خصوصیات اخلاقی دارم  […]

, ,

خودشناسی

   حسی(Sensing) یا شمی(Intuitive)         حسی ها   حسی ها آدمهایی هستند که در لحظه زندگی می کنند. انسانهایی که اطلاعات خود را از طریق حواس پنج گانه خود به دست می آورند. حسی ها نیازمند اطلاعات به اثبات رسیده هستند. تخیل ندارند و در خیال نمی روند. واقع بین و واقع […]

, ,

خودشناسی

   احساسی(Feeling) یا فکری(Thinking)        آیا بر مبنای ارزشهای شخصی خود تصمیم می گیرید یا تنها بر مبنای عقل و منطق خود تصمیم می گیرید ؟ آیا ارزشهای شخصی برایتان در اولویت است ؟ مثل خانواده دوستی یا دوست بازی یا  انسانی دو دو تا چها ر تایی هستید و همیشه عقل و […]

,

خودشناسی

    ملاحظه کننده (perceiving) یا داوری کننده( judging )             ملاحضه کننده یا ملاحظه کار       ملاحظه کننده ها  آدمهایی هستند که کلا چیزی به اسم قرار ملاقات را به رسمیت نمی شناسند.  یعنی وقتی با شما ساعت ۳ قرار می گذارند ساعت ۳.۳۰ به زور خودشان را به قرار می رسانند و وقتی […]