یک ماه اول رابطه

یک ماه اول رابطه خیلی مهمه. حکم انکوباتور براتون داره. جنین که نارس میشه، توی انکوباتور یا مرکز رشد قرارش میدن که حالت فضای جنینی داره. در واقع احتمال زنده موندن نوزاد در چنین شرایطی پنجاه [...]

یکی اشو انجام بدید

یکی اشو انجام بدید یا چت یا تماس این برای بعد از اینه که پسر مخ شمارو زد و هنوز کار به دیت نکشیده البته در اوایل یک ماه بعد از دیت هم صادقه ↓