مطالب توسط مهرداد آقاجانی

از قانون بالن استفاده کن

آشغال های توی محل کار و خونه اتون رو بریزید دور  هر چیزی رو که بیشتر از یک سال ازش استفاده نکردید رو بریزید دور بزارید فضا باز شه و انرژی جریان پیدا کنه قرار نیست چیزهای به درد نخور روزی به کارتون بیاد این در مورد روابط به درد نخور هم صدق میکنه #مهردادآقاجانی […]