Home » خانواده » خانواده
خانواده

خانواده

 

 

 

خانواده متعادل

 

 

خانواده ، مهم ترین و اصلی ترين نهاد تربیتی جامعه است و نخستین آموزشگاه و پرورشگاه فرد محسوب می شود. از این رو بیان هر گونه سخنی درباره ی تربیت کودک ،نوجوان و جوان ، بدون توجه به نقش حیاتی خانواده سخنی نا درست است و نا تمام قلمداد می شود. یک خانواده سالم و پویا ،خانواده ای است که میان اعضا ی آن ، به ویژه میان والدین و فرزندان رابطه ای انسانی و سالم حاکم است .

مادران و پدران توانا کسانی هستند که از دانایی ها و مهارت های لازم برخوردارند .

 بخشی از دانستنی های ضروری برای والدین دانش های مربوط به بر قراری رابطه ی انسانی با فرزندان است .صنعتی شدن و شهرنشینی ،ساختار خانواده را دچار تحول کرده و نیازها و انتظارات جدیدی آفریده است .

 بزرگترین مشکل انسان ها ،فقر ارتباط و ناهماهنگی میان والدین و فرزندان همچنین میان فرزندان و والدین است .مهم ترین قدم در فر آیند تعلیم و تربیت ، آشنا کردن پدران و مادران به اصول و روش های بر قراری رابطه انسانی با فرزندان است .

 سلامت روانی هر یک از ما در سه بعد جسمی ، روانی و اجتماعی تحقق می یابد و اگر در یک بعد با مشکل مواجه شود ،باقی ابعاد نیز تحت الشعاع بهداشت روانی خانواده قرار می گیرند . بر این اساس بهداشت روانی خانواده کمک به همه افراد در جهت رشد و تکامل و بهره گیری از استعداد ها و قابلیت های هر فرد و موفقیت ، شادابی و سازگاری و سازندگی بیشتر است .

این مقاله به مفهوم تعادل و استحکام در خانواده ، نقش و جایگاه زن و شوهر در یک خانواده متعادل می پردازد.

وقتی در زندگی از استحکام صحبت می کنیم .منظور زندگی گروهی است . منظور از گروه در اینجا عده ای از افرادي است که بر یکدیگر تاثیرات متفاوتی می گذارند و روابط متقابلی نسبت به هم دارند و شدیدا تحت تاثير یکدیگر قرار دارند .

وحدت و انسجام از خصوصیات دیگر زندگی گروهی است و بدیهی است برای هدایت زندگی خانوادگی به سمت وضعيتی متعادل و سالم ، شناخت این ویژگی ضروری است .

تعادل در خانواده عبارت از حالتی است که وظايف و كاركرد اعضاي خانواده ،به خوبي انجام مي شود ولي تزلزل به معناي جدايي در خانواده ٬ تعارض در احساسات و عواطف ،فقدان اهداف روشن در زندگی ، عدم درک متقابل زن و شوهر و انگیزه ها و نیاز های کاذب در زندگی است .

 

 

در این میان دو ویژگی برای برخورداری زن و شوهر از جایگاه مناسب اهمیت دارد :

الف : احساس ارزشمندی و احترام

ب : در نظر داشتن تفاوتها

زن و شوهر باید نسبت به یکدیگر احترام ، صمیمیت و اعتماد داشته باشند و در مواردی که اختلاف نظری بین آنها پیش می آید ، حفظ احترام و ارزش همسر سر لوحه رفتار ها و برخوردهای آنان باشد .

 تفاوتهای فیزیکی و روانی بین زن و شوهر نباید باعث تفاوتهایی در مسئولیت ها و انتظارات هر کدام نسبت به دیگری شود .

 زن و شوهر باید نقش ها و وظایف خود را بشناسند و به آنها عمل کنند.


 

دوره های آموزشی

خودشناسی بر مبنای تیپ های شخصیتی . خودشناسی شغلی و تحصیلی

محل تشکیل دوره ها : مراکز کارآفرینی ۲۲ گانه شهرداری تهران

۸۸۷۵۴۲۶۶ . ۴۴۷۲۸۰۰۲ . ۶۶۰۶۲۰۵۵ . ۷۷۶۲۵۰۲۱ . ۶۶۰۳۷۳۴۰ . ۴۴۶۵۸۱۴۱

www.noshkhar.com  www.noshkhar.ir

Mehrdad Aghajani . CopyRight 2010 

Comments are closed.

Scroll To Top