کهن الگو (آرک تایپ) پوزیدون – Archetype

پوزئیدون خدای دریا، حوزه عواطف و غرایز ؛ او کالسکه و اسب هایش را درپهنه ی دریا میراند . خدای اقیانوس ها و خدای اسب ها . دو تجسم نماد کهن ناخودآگاه : یعنی اسب و آب است .   آب همواره زنده کننده رازی بی پایان ، امکاناتی نامحدود و خطراتی بی شمار از ناخودآگاه سیال انسان است . هیچ اشکال از قبل تعیین شده ای ندارد . با اینکه هیچوقت تغییر نمیکند ولی هرگز در دو لحظه ی متوالی همانی که بوده نیست . واسب با آن توانایی بدوی و ابتدایی خود تجسم کشش های غریزی طبیعت خام ماست . پوزئیدون بدوی ترین خدایان است . لرزاننده زمین ، خدای توفانها و زلزله ها . خدای تخریب امواج پی در پی . او سمبل خطراتی است که وقتی نیروهای خفته در زیر سطح خودآگاهی منفجر میشوند به وجود می آید . شعری از هومر : حرکت دهنده ی زمین وpeety دریای تهی ، خدای بزرگ آب ، لرزاننده زمین ، آنکه خدایان احترامی مضاعف برای او قائلند .تو کنترل کننده اسب هایی ، نجات دهنده کشتی ها ؛ سلام بر پوزئیدون ، لرزاننده زمین ، سیه گیسو ،خدای شاد قلب تو نیکوست . پوزئیدون خدا  ( نپتون ): مردی با قدرت که ریشی انبوه داشت و یک نیزه سه شاخه در دست میگرفت ویژگی اصلی پوزئیدون ؛ خلق و خوی اوست . او بد اخلاق ، خشن ، کینه توز ، نابود کننده و خطرناک بود ( مانند دریا پر تلاطم و توفانی ) اما در عین حال قادر بود دریا را آرام کند . بیشتر بچه های او هیولاهایی خشن و ویران کننده بودند در شخصیت او جنبه ی آرام و صلح آمیز هم وجود دارد .     کهن الگوی پوزئیدون : دریای آرامی که در زیر سطح آن ، خدایی عاطفی ، خشمگین و کینه توز زندگی می کند که هر آن ممکن است خشمش منفجر شده و هر چیزی در سر راهش را در هم بکوبد . بخش سرکوب شده آرک تایپ پدر در زئوس    آب های زیرزمینی _ عمق عاطفی فرد .

 • کهن الگوی غواص دریای عمیق : دسترسی به عمق حوزه ی عواطف و احساسات .
 • کهن الگوی پادشاه گر چه مانند زئوس این جنبه کهن الگویی را دارد ولی فاقد تفکر استراتژیک و غیر شخصی است . بازنده خوبی نیست . با خشم و نفرت عکس العمل نشان می دهد .
 • حمل کننده نیروی سه شاخه منطبق است با سه وجه ایزد بانو ( دختر جوان ، مادر و پیرزن ) از لحاظ جنسی بسیار فعال و بارور کننده است . شوهر زمین . رطوبت زندگی ، بخشی که زمین برای بارور شدن به آن نیاز مند دارد .
 • دشمن سنگدل
 • کهن الگوی مرد وحشی : مرد وحشی سمبل مردانگی غریزی است که هنوز توسط زنان رام نشده است و در رابطه با طبیعت و بخشی از آن است ( آنیموس درون آنیمای مرد )

پوزئیدون مرد : او دارای احساسات عمیق و شدید است و مستقیماً با غرایز و احساساتش در تماس است اگر برون گرا باشد آنها را فورا و بی اختیار بروز می دهد اگر درون گرا باشد آنها را در عمق درونش می پروراند .       پوزئیدون بچه : احساس قوی نسبت به هر چه که برایش مهم است . نسبت به محرک قوی بی اختیار و با شدت پاسخ میدهد . میل لحظه ای . گم کردن هدف . والدین : در شرایط ایده آل او را همان گونه که هست می پذیرند اما به او نظم و وقت شناسی و برنامه ریزی یاد می دهند . اگر والدین مانند او باشند و عواطف را جایگزین منطق کنند او در سازگاری با دنیای بیرون دچار مشکل می شود . بدترین شرایط وقتی است والدین او سخت گیر و با فاصله ی عاطفی باشند و اگر او بخواهد طبیعت خود را زندگی کند یا تنبیه میشود و یا با نفرت والدین مواجه خواهند شد . نوجوانی و جوانی : به شدت عاطفی و تحت تاثیر تغییرات هورمونی به دنبال دخترهای جذاب ، بی علاقگی به درس و مدرسه ، بیزاری از امتحان . دستاوردهای روشنفکرانه برای او بی معنی است . کار : برای او کار در یک شرکت و یا کارخانه دور شدن از طبیعتش است . با کارهایی که با طبیعت و طبیعت انسانی سروکار دارند به خوبی کنار می آید . رابطه با زنان : روش برخورد پدرسالارانه و قدرت عواطف او ، او را بر زنان مسلط می کند تجاوز و نادیده گرفتن احساسات زن .       رابطه با مردان : دردنیای زئوسی ، ویژگی های وفاداری و عواطف عمیق پوزئیدون خریداری ندارد . اگر بخواهد در این دنیا موفق شود باید آرک تایپ های دیگر مانند احترام به وقت . تمرکز روی هدف و …. ( از ویژگی های آپولو ) را در خود پرورش دهد . تمایلات جنسی : این تمایلات در او همچون یک نیروی طبیعت به حرکت در می آید        ( اسب و گاو نر) نسبت به احساسات زن بی تفاوت است و او را مجبور به سکس می کند همانطور که او دیگران را به چنگ می آورد خود نیز در چنگ نیروهای درونی اش اسیر است . شهوت غیر انسانی نسبت به زنان زیاد و بچه های متعدد . ازدواج :  فقدان کنترل عاطفی ، مساله قدرت یا فقدان آن و تلقی از عمل جنسی در زندگی زناشویی به عنوان یک حق ، زندگی زناشویی را آزاردهنده می کند برای سازگاری با یک زن ، باید دلفین ( سمبل سازگاری و انطباق ) درون خود را رشد دهد . با ملاحظه و حساس باشد و بتواند در سطح عمیقی با او رابطه بزند . بچه ها : یا به بچه ها خیلی خوش میگذراند و یا  وضعشان وحشتناک است . اگر در کودکی مورد پذیرش قرار گرفته باشد و سایر جنبه های خود را رشد داده باشد الگوی یک مرد قوی است که می خندد و گریه میکند .        میانسالی : در این سن معمولا ازدواج کرده و بچه دار شده اند . خانواده مرکز زندگی عاطفی آنهاست . اگر برای سازگاری با محیط طبیعت خود سرکوب کرده باشند در میانسالی دچار بهران اساسی افسردگی خواهد شد . بخش سرکوب شده می خواهددر نیمه دوم زندگی انتقام بگیرد و سهم خودش را طلب کند . کهنسالی : آیا او به طبیعت خود وفادار بوده و در عین حال سایر آرک تایپ ها را در خود رشد داده است ؟ یا برای انطباق با دنیای زئوسی طبیعت خود را سرکوب نموده ( اسب را کشته است ) و در این سالهای پیری از عمق و معنی جدا شده و به مردی سطحی و از خود بیگانه تبدیل شده است ؟ بالاترین پتانسیل انسانی پوزئیدون مرد بوسیله تصویری از پوزئیدون نشان داده می شود سوار بر ارابه روی دریا حرکت کرده و دریا را آرام می کند و جانوران و هیولاها به دور او به جست و خیز مشغولند . مشکلات روانشناختی : Shadowی زئوس . جنبه عاطفی آرک تایپ پدر که سرکوب و دفن شده است .

 • عدم تعادل عاطفی : پاسخ عاطفی بلادرنگ .
 • امواج جذر و مدی و زمین لرزه ها : عواطف نابود کننده و بالازدن ها : عقده های عاطفی بسیار بزرگی که با نیروی فراوان برego غلبه میکنند و منطق راواژگون کرده و واقعیت بلعیده می شود ( Anima possessed )
 • چشم در برابر چشم : بیزاری ، کیفر دهی و انتقام کور .
 • احترام به خود ضعیف .

مشکلات روانشناختی برای دیگران : زن باز است و حسادت همسرش را تحریک می کند . نسبت به هر محرکی واکنش نشان می دهد . راههای رشد : ارتباط با عواطف از طریق کار وخلاقیت و یا روابط ؛

 • رشد یک من مشاهده گر .
 • یادگیری از دلفین : دست برداشتن از نیاز به تسلط .
 • بیان خلاقانه : رشد دادن هرمس برای بیان عمق و شدت پوزئیدون . رشد هفائیستوس برای تبدیل عواطف پوزئیدونی به کار خلاقانه .
 • منحرف کردن اثر پوزئیدون : رشد سایر خدایان به ویژه آپولو ، آتنا ، زئوس ( تفکر درباره نتیجه ی عمل ؛ عینی گرایی و حفظ فاصله .

جدول مشخصات : خدا : پوزئیدون ( نپتون ) _ خدای دریا ، لرزاننده زمین ، حوزه عواطف و غرایز. رده : خدای سیستم پدر شاهی نقش آرک تایپی : پادشاه ، زمین پدر ، غریزی ، عاطفی ، دشمن سنگدل و کینه توز . افراد مهم : همسر ( آمفی تریت ) _ دشمنان ( اولیس ) تیپ های یونگ : یا برون گرا یا درون گرا _ قطعا عاطفی زمان : گذشته و حال مشکلات روانشناختی : عاطفی بودن ویرانگر ، عدم تعادل عاطفی ، احترام به نفس پایین . قدرتها : وفاداری ، دسترسی به عواطف .