کهن الگوی (آرک تایپ) زئوس – Archetype

زئوس ؛ خدای آسمان ، باران ، و گردآورنده ی ابرها بود . زئوس با آن شکوه و عظمتش خدایی است که به مثابه نور تجلی شده و روشنایی و آگاهی برای انسانها می آورد . ولی در تاریکی خود ، دشمن نیروی حیات است و اسیر ساختارها و قوانین خود میباشد . از هر تغییر و تهدیدی علیه وضع موجود می ترسد و در برابر آن مقاومت میکند . او خدای خدایان المپ و قویترین آنها بود . لازمه رسیدن به آسمان ترک زمین است ( خدایی از دنیای محسوس ) . او بعنوان آورنده باران ، احتیاجات رشد کنندگان را فراهم می ساخت . از خصوصیات او توانایی تحمیل اراده اش بر دیگران بود .   

سمبل ها : عقاب ، آذرخش ، حیله گری ، زن باز ، برای رسیدن به زنی که میخواست خود را به هر شکلی در می آورد .

کهن الگوی زئوس :

۱- آرک تایپ پادشاه نیاز به ریاست کردن بر حوزه اختیار خود . نیاز به تشکیل قلمرو پادشاهی ” خانه ی مرد قصر اوست ” . تشکیل خانه و خانواده و داشتن اولاد برای حکومت بر آن و گسترش خود . خواستار قدرت است و برای رسیدن به اهداف خود خطر میکند  .

۲- آرک تایپ عمل قاطعانه : سریع و قاطعانه عمل میکند . هر چه را که می خواهد بدست می آورد . هم دورنمای جامع و هم جزییات مهم را می بیند    ( ویژگی عقاب ) . آذرخش سمبل کیفر دادن و قاطعانه ضربت زدن است . سمبل آتش کردن یا اخراج کردن است .

۳– از طریق روابط کاری رای خود متحد می سازد .

۴- از طریق ازدواجهایش متحدینی می سازد .

۵- زن باز

۶- آسمان پدر : از فرزندانش مثل زیر دستانش توقع دارد مطیع اوامر او باشند . از ایده آل های او پیروی کرده و اجازه ندهند عواطفشان از کنترل خارج شود . از آنها توقع وفاداری و صداقت دارد و اگر رشد کنند و با او تفاوت داشته باشند احساس میکند به او خیانت شده است . مهیا کننده است . مستبد است .

دوران کودکی :

از همان کودکی قدرت اراده ی خود را به نمایش می گذارد . برای متعادل کردن طبیعت مستبد او باید اصول عدالت و انصاف را به او یاد داد . اسباب بازی هایی به او داده شود که بتواند آنها را دستکاری کند  از تنها بازی کردن خوشش نمی آید . در بازیها رهبر گروه است .

بدترین ترکیب والدین :

 یک پدر مستبد و یک مادر منفعل .

نوجوانی :

ذاتاً یک رهبر است . بیشتریک عملگراست تا ایده آلیست . برون گرا و واقع بین است .

کار :

نسبت به کار کنجکاو است تصویر بزرگتر را می بیند .سخت کوش و در کار پیش قدم است . فرصت ها را می قاپد . بَرندگی دارد . منطقی و با اعتماد به نفس است . از مسائل عاطفی فاصله میگیرد .

 

رابطه با زنان :

در مورد زن هم مانند کار با برنامه عمل می کند و برای بدست آوردن او خودش را به هر شکلی در می آورد . در رابطه با زن ها به مسائل عاطفی کمترین اهمیتی نمیدهد .

رابطه با مردان :

برخی از مردان رقبای او و برخی متحدین او هستند که ممکن است فردا قضیه برعکس شود . بقیه مهره های شطرنج هستند . او آنها را حرکت داده ، کنترل کرده و یا قربانی می کند . همه کس قابل خرید و فروش است . با قربانیان خود احساس هیچ گونه همدردی ندارد . در مذاکره کردن و به توافق رسیدن تواناست . از لحاظ روانشناسی نپخته و رشد نکرده است .

مسائل جنسی :

از لحاظ جنسی فعال است . ولی معشوق خوبی نیست . از لحاظ عاطفی فاصله دارد . پر شور و شوق نیست . در بیان عواطفش ضعف دارد . معشوقه های جوان . فانتزی جنسی درباره یک زن قوی مسلط . جابجایی رابطه جنسی با قدرت .

ازدواج :

برای کسب قدرت : مرد جاه طلب ؛ زنی از خانواده قدرتمند . وقتی ازدواج می کند که در حال تثبیت موقعیت خود در زندگی است . معمولا بر زنش مسلط می شود با زنش صمیمی نیست به خانه و ازدواج بی توجه است . اگر زنش خیانت کند رقیب را نابود می کند .

بچه ها :

نه به خاطر خود بلکه برای ایجاد یک سلسله و دودمان است که دست به تشکیل خانواده می زند به بعضی از فرزندانش رای پیشرفت در دنیا کمک میکند . چون سعی می کند زندگی آنها را به قالب های دلخواه خود در بیاورد آنها را در زندگی مناسب خودشان محروم میکند .

میانسالی:

مشکلات عاطفی ، بخش های سرکوب شده ، سهم خود را طلب میکند .تردید در ارزش دستاوردهایی که به بهای قربانی کردن بخش هایی از خود و زیر پا گذاشتن سایرین بدست آمده است . زنش ترکش کرده . حمله قلبی یا رفتن بدنبال یک فانتزی شرم آور . نداشتن رابطه ی نزدیک و صمیمی با کسی .

کهنسالی :

در پیری علی رغم ضعف ، نیاز به کنترل و تحمیل اراده خود بردیگران وجود دارد ولی چون قادر به نگهداری قدرت نیست و همچنین از ترس آنکه پسرانش جای او را بگیرند جلوی رشد آنها را گرفته ارکان قدرت را از دست می دهد .

مشکلات روانشناختی :

برای رسیدن به قله ، هم خودش و هم سایرین باید بهای عاطفی سنگینی را بپردازند . ترکیب نابود کننده : فقدان آگاهی + قدرت .

  • آنکه با سرش سخن می گوید مرد کاملی نیست : در سرش زندگی می کند و خودش را به وسیله قدرت و کلامش متجلی می کند . به جای کار کردن با دست و بدنش ، با مجرداتی مثل پول و سرمایه و قانون و قدرت کار می کند . از دلش جدا شده و با کسی همدردی ندارد . همه مجبورند او را باور و از او اطاعت کنند . کلام او قانون است . نمی تواند بدن و حس هایش را تجربه کند . با عواطف خود و عواطف دیگران بیگانه است .
  • به خاطر جنگل نمیتواند درخت ها را ببیند .
  • ذهنیتی که میگوید قدرت حق را بوجود می آورد : حق فرمانروایی ، یک حق الهی است .
  • ترس از غاصب ( shadowی آرک تایپ پدر )
  • باد کردن و بزرگنمایی .

مشکلات روانشناختی برای دیگران : 

فاصله ی عاطفی + فقدان پختگی عاطفی + قدرت زئوس = مشکلات برای دیگران .

به محض ازدواج با زنی به رابطه پشت میکند فرزندان از غیبت و دوری عاطفی او صدمه می خورند .

راههای رشد :

رشد هنگامی شروع می شود که او متوجه ضعف ها و آسیب پذیری های خود بشود . یعنی نسبت به کودک درونش آگاه شود . به جای درخواست کمک ( مثلا از روانکاو ) مایلند برای فرار از رنج ، به کار بیشتر پناه ببرند . حمله ی قلبی یک پیام است . مشکلات عاطفی به صورت جسمانی بروز میکند . عاشق شدن ، غرایز و عواطف سر کوب شده ، قیام کرده و منطق حاکم را سرنگون می کند . سر زندگی و حیات وارد قلب تنگ او میشود و او نیاز به حضور در قلمرو عواطف را احساس میکند . از دست دادن سرش ( جایگاه منطق و استدلال ) : یک فقدان اساسی می تواند رابطه او را با سرش قطع کند . دروازه قلمرو عاطفی پوزئیدون به روی او باز می شود . شفا دادن چیزی که او را پریشان و آزرده می کند : افسانه جام مقدس . اعلام کودک سرکوب شده ی درون و پذیرش ضعف ها و آسیب پذیری ها و رو آوردن به دیگران .

 

 

 

 

 

جدول مشخصات :  

خدا : زئوس ، ژوپیتر ، یا     ، خدای آسمان و برق آسمانی ، آسمان        ( حوزه اراده و قدرت ) .

رده : خدای سیستم پدر شاهی

نقش آرک تایپی: پادشاه – آسمان پدر – مدیر – متحد ساز- زن باز

افراد مهم : همسر ( هرا ) – اولاد ( پسران و دختران المپ )

تیپ های یونگ : معمولا برون گرا – قطعا متفکر ، هم دارای حس ششم و هم حسی .

زمان : حال و آینده

مشکلات روانشناختی : بی رحمی – نپختگی عاطفی – باد کردن

قدرت ها : توانایی استفاده از قدرت – قاطع تولید مثل زیاد  .