Home » ازدواج و رابطه » کارگاه اموزشی مدار
کارگاه اموزشی مدار

کارگاه اموزشی مدار

در کارگاه مدار چه خواهد گذشت؟

در این کارگاه ما توضیح خواهیم داد که مدار چیست

در وهله ی بعدی مشخص خواهیم کرد که شما در چه مداری هستید

و در نهایت به شما خواهیم گفت که چگونه مدار خود را عوض کنید

این ها موجبات تغییرات حداکثری در زندگی شما خواهد شد

One comment

  1. میشه بیشتر توضیح بدید

Leave a Reply

Your email address will not be published.


Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Scroll To Top