کارگاه آموزشی مدار ثروت

موسسه خودشناسی مهرداد آقاجانی برگزار میکند:
کارگاه آموزشی مدار ثروت
جمعه، پانزدهم/ ۱۵ دی ۱۳۹۶
از ساعت ۱۵ الی ۱۸

جهت ثبت نام با دفتر تماس بگیرید
لطفا🌹
۲۲۸۵۹۱۳۵
۰۹۱۹۳۳۷۶۶۰۷

 

پست های توصیه شده

یک نظر بدهید

سیزده + 9 =

0

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید