کارگاه آموزشی آنیما و آنیموس + فرافکنی

مهردادآقاجانی برگزار میکند :

کارگاه آموزشی شناخت زنانگی و مردانگی وجود

آنیما و آنیموس + فرافکنی (پروجکشن)

جمعه، شانزدهم/۱۶ مهرماه ۱۳۹۵
از ساعت ۱۴ الی ۱۸

ثبت نام👈خانم ایجادی(۰۹۱۹۳۳۷۶۶۰۷)