کارگاه آموزشی افرودیت روز پنجشنبه ۸ بهمن ۹۴ در مرکز مشاوره نیک اندیشان به تعداد ۵۵ نفر فراگیر برگزار شد

در این کارگاه در مورد سر فصل های آفرودیت صحبت شد

آفرودیت چیست، آفرودیت تایپ کدام است، آلودگی های آفرودیت چه می باشد، مواهب آفرودیت، فرق آفرودیت تایپ و پرسفون نقاب آفرودیت زده صحبت شد و در پارت دوم کلاس در مورد لوندی و راه های به روز رسانی لوندی بحث گردید

در پایان فراگیران کلاس خواستار کارگاهی بسته (Close) در مورد موارد غیر پاپلیک کارگاه شدند که قرار شد در زمان مقتضی برگزار شود

نوشته های مرتبط
0

در بین محصولات یا اخبار و مقالات جستجو کنید