چی میشه که یه پسر پای کار میمونه؟

چی میشه که یه پسر پای کار میمونه؟
چی میشه که وابسته ی یه دختر میشه؟
چی میشه که بعد از دیت و یک ماه اول رابطه، ادامه میده و مشتاق میشه؟
دلیل اش واضحه
از اون دختر به شدت خوشش اومده و نمیتونه دل بکنه
و در واقع مثل اون دخترو جایی ندیده
و فکر میکنه که این دختر همون دختر رویاهاشه
اینکه یه دختر یه همچین توانمندی هایی داشته باشه که بتونه یه پسر رو شیفته ی خودش کنه، کار راحتی نیست و از دست هر کسی هم بر نمیاد
پکیج دختر خیلی باید کامل باشه که بتونه همچین کاری کنه
کار سختیه، اما شدنیه
کافیه یاد بگیره که چه جوری زنانگی اش رو بیاره بالا و در اوج نگه داره و در عین حال هم چهره ی نجیبی از خودش ارائه بده
نه اینکه فقط نشون بده
باشه در واقع
هم سکسی باشه و هم نجیب
که هر دو جنبه ی روان مرد ایرانی رو پوشش بده
این دختر برنده است
و دست رو هر پسری بزاره اوکی میشه
بی برو برگرد