چرا روابطمون به جاهای خوب نمیرسه؟

قسمت عمده ی اینکه روابط به جاهای خوبی نمیرسه و در همون یک ماه اول یا زودتر کات میشه اینه که ما بلد نیستیم که تو رابطه چه جوری رفتار کنیم و چه کارایی بکنیم و چه کارایی رو نکنیم

یه سری کارها خط قرمزه
مثل رابطه جنسی قبل از یک ماه
یا صحبت در مورد ازدواج
یه سری کارها هم که بایدیه انجامش و اگر انجام ندید ضرر کردید
مثل اعتمادسازی اولیه
ابراز علاقه ی خوب
و …
بعضی وقتا اینقد آدما بد عمل میکنن که آدم میخواد بهشون بگه که دقیقا برنامه ات چیه که با این شدت و سرعت داری گند میزنی به همه چی؟
پس باید حواس جمع بود
حواس جمعی خیلی مهمه