پاشنه آشیل آرس

یک عده از مردان وجود دارند که دارای انرژی اقدام به عمل هستند
این دسته از مردان به شدت فیزیکال و جسمانی هستند و اهل ورزش و مخاطره جویی می باشند
قدرت ریسک در این افراد بالاست و اصطلاحا تکانه ای و هیجانی عمل می کنند
در نگاه اول، این دسته از مردان خشن به نظر می رسند، اما در واقع این نقاب رویی این افراد است
در پشت نقاب خشن، قلبی رئوف و سرشار از عشق وجود دارد
در واقع این مردان خدای عشق هستند و در اصطلاح لاور می باشند
هیچ مردی به اندازه ی این دسته از مردان قدرت عشق و محبت را به همراه جذابیت و شور مردانه و قدرت نمی تواند ترکیب کند
تندخویی و عصبیت های لحظه ای و تکانه ای، نقطه ضعف این دسته از مردان است
و یک نقطه ضعف بسیار بزرگ تری دارند که آن نقطه ضعف، زنی آفرودیت تایپ است
درست حدس زدید، در مورد مرد آرس تایپ صحبت می کنم که پاشنه آشیل اش، آفرودیت است
آرس خدای عشق است و آفرودیت نیز به همین ترتیب
آرس و آفرودیت، معشوقه ی ازلی ابدی یکدیگر هستند
اما نقطه ی بحران ماجرا در جایی است که به اندازه ای که آرس در عشق با آفرودیت تعهد دارد، آفرودیت تعهد ندارد
برای آفرودیت، رفتن در رابطه های موازی همزمان با آرس، کاری شدنی و سهل الوصول است
به همین خاطر، تعهدی مبنی بر بودن در رابطه ی صرف با آرس وجود ندارد
و اینجا نقطه ی آسیب آرس است
چرا که آفرودیت بدون وابستگی می تواند آرس را ترک کند، اما آرس به دلیل درگیری عاطفی و جنسی خاص با آفرودیت، نمی تواند این ریجکشن را تاب بیاورد
نتیجه، نابودی آرس است
مردی که خدای اقدام به عمل و انجام کارهای محیر العقول بوده، حالا تبدیل به فردی شده که به کف زمین چسبیده و نمی تواند خود را جمع کند
آرس که خود خدای سکس است، دیگر نمی تواند به شور جنسیه کمتر از آفرودیت رضایت دهد
همین اتفاق موجب می گردد که آرس نتواند وارد رابطه ی دیگری شود
در حالی که آفرودیت مشغول برقراری رابطه های پی در پی است
آفرودیت از اینکه شور جنسی آرس و خدای سکس را از دست داده ناراحت است
اما این ناراحتی موجب نمی گردد که زمین گیر شود
فلذا جای آرس را با رابطه های گوناگون پر می کند
اما این کار از آرس بر نمی آید
و خدای غرور و مردانگی، به قهقرا رهنمون می گردد
توصیه ی من برای مردان آرس تایپ این است که حتی الامکان با زنان آفرودیت تایپ نا آگاه وارد رابطه نشوند
و سعی کنند که نیروی عشق را به شور جنسی ترجیح دهند
که همان عشق، موجب تعالی آرس خواهد شد
آرس تایپ ها می توانند عشق و شور جنسی را در تایپ های دیگر جستجو کنند
در پس این جستجو، نتایج شگفت انگیزی به انتظار آرس نشسته است

#مهردادآقاجانی #آرس #آفرودیت #مرد #رابطه