نکات مهم در دیت اول چیست؟

در دیت اولی که قراره با یک نفر بگذارید، خیلی مهمه که چیزی رو از قلم نندازید و سعی کنید که بدون نقص ظاهر بشید.

چون شما کلا یک ساعت برای پرزنت خودتون وقت دارید و همون یک ساعت تعیین کننده ی اینه که اون رابطه ادامه پیدا کنه یا نه.

خیلی حرفارو نباید بزنید و خیلی رفتارارو نباید بکنید.

حفظ آراستگی ظاهری خیلی اهمیت داره و اون عطر گرون قیمت هم سر جای خودشه.

المان قرمز فراموش نشه و …