اگر دوست دخترتون یا همسرتون با شخص دیگه ای به غیر از شما رابطه داره، باید بگم که ایراد کار از شماست.
چرا؟
چون اینقدر مردونگی از خودتون به خرج ندادید که پارتنرتون نخواد بره جای دیگه طلب مردونگی کنه.
تقصیر از همسر شما نیست که خیانت کرده.
تقصیر به گردن شماست که با بی توجهی کامل به همسرتون، بستر لازم برای این کار رو فراهم کردید.
تنها راه حلی که می تونم بهتون توصیه کنم اینه که روی مردونگی خودتون کار کنید.
و سعی کنید از ژست های روشنفکرانه فاصله بگیرید و با قاطعیت در برخی موارد رفتار کنید.
زن ها گاهی، طوری رفتار می کنند، خارج از عرف، که میزان مردونگی شمارو بسنجند.
و وقتی شما به رفتار نامتعارف اونها، پاسخ هر جور راحتی عزیزم رو می دید، بالکل از نقش مردونه ی خودتون فاصله گرفتید.
و پارتنر خود رو نا امید کردید با این حرکت.
و این آغاز جستجوی مردانگی در جای دیگر توسط همسر یا پارتنر شما خواهد بود.

تنها سعی کنید که مرد باشید
نه پول و نه موقعیت اجتماعی و نه هیچ چیز دیگه ای لازم نخواهید داشت
زمانی که مرد باشید
همین برای شما کافی خواهد بود

نوشته های مرتبط

در بین محصولات یا اخبار و مقالات جستجو کنید