عناوین دوره ها و کارگاه های آموزشی تدریسی در حوزه ی روانشناسی تحلیلی توسط مهرداد آقاجانی

 در دسته‌بندی نشده, دوره های اموزشی

دوره ها و کارگاه های تدریسی در حوزه ی روانشناسی تحلیلی

 خواب ، خوراک ، روانشناسی

دوره ی یک : مباحث پایه ی روانشناسی تحلیلی ( ایگو، خودآگاهی، ناخودآگاه شخصی، ناخودآگاه جمعی، آرک تایپ، پرسونا، خویشتن یا Self، آنیما و آنیموس، پروسه ی رشد فردانیت)

دوره ی دو : آرک تایپ های زنانه ی شینودا بولن ( آتنا، آرتمیس ، هستیا، هرا ، دیمیتر، پرسفون، آفرودیت)

دوره ی سه : آرک تایپ های مردانه : (زئوس، آپولو، هرمس، ارس، هفایستوس، دیونیسوس، هادس،پزیدون)

دوره ی چهار : سفر قهرمانی بر مبنای آرک تایپ های پیرسون (یتیم، معصوم، فرزانه، جستجوگر، حامی، دلقک، جنگجو، عاشق، نابودگر، آفرینشگر، حاکم، جادوگر)

دوره ی پنج : سفر قهرمانی زنانه : (زن بودن، سایکی و اروس، روند سفر زنانه، چهار نقش غالب زنانه)

دوره ی شش : سفر قهرمانی مردانه : (اسطوره ی پارسیفال، جستجوی جام مقدس، نقش های غالب مردانه)

دوره ی هفت : ازدواج مقدس : (حوزه ی عاشق و ازدواج، تبیین فرافکنی در عشق، روابط عاطفی، از عشق رمانتیک به حقیقی، راه های دوام ازدواج و ایجاد سرخوشی)

دوره ی هشت : تحلیل رویا : (تخیل فعال، نمادهای تثلیث و تربیع و ماندالا، تحقق خویشتن، شناخت سطح های آگاهی، نماد شناسی)

دوره ی نهم : عقده ی مادر ( عقده ی مادر چیست، نقش کهن الگوی مادر کبیر، عقده ی مادر به مثابه ی آخرین منزل، راه های برون رفت، جلوه های عقده ی مادر)

دوره ی دهم : عقده ها – Complexes ( شرح ساختار شکل گیری عقده در روان )

دوره ی یازدهم : بررسی عقده های ادیپ و الکترا و سیندرلا

دوره ی دوازدهم : اشنایی با مفهوم کیمیاگری در روانشناسی تحلیلی یونگ

دوره ی سیزدهم : خودشناسی بر مبنای تیپ های شخصیتی ۱۶ گانه ی مایرز بریگز (MBTI)

پی نوشت : عناوین ذکر شده به صورت دوره ی ۱۰ جلسه ای و یا کارگاه یک روزه و دو روزه برگزار می گردد

نوشته های اخیر
0

در بین محصولات یا اخبار و مقالات جستجو کنید