در این قسمت می توانید پرسش خود را مطرح کنید

لطفا پیش از طرح پرسش، از بخش آرشیو پرسش و پاسخ بازدید نمایید. شاید پاسختان را در آنجا بیابید. ضمنا سوالهای تکراری پاسخی دریافت نمی‌کنند.

لطفا پرسش خود را نهایتا در ۲۵۰ کلمه خلاصه کنید.
حتما سن، جنسیت و اینکه آیا تا به حال رابطه داشته اید را در ابتدای پرسش خود عنوان کنید.

8+14=