پرسش و پاسخدسته بندی: Questionsچطور وارد پوسته ی سخت مرد بشم
ایلین پیری پرسید 5 ماه قبل

از اقایی خوشم اومده پالس هایی هم براشون فرستادم ایشون به نظر جدی میان پوسته ی سختی دارن چطور وارد پوستشون بشم من دختر شیطونی هستم  ولی درمقابل این شخصیت کم اوردم میترسم اگه نزدیک بشم بهش برخورد بدی کنه

مهرداد آقاجانی پاسخ داد 5 ماه قبل

شما فقط از طریق نخ دادن می تونید شانش اتون رو امتحان کنید