پرسش و پاسخدسته بندی: گام اول رابطه
فیلتر بر اساس :همهبی پاسخحل شدهبسته شدهبی جواب ها
تماس گرفتن با اقا
پاسخ داده شده پاسخ 1 سال قبل • 
239 بازدید1 جواب0 رای
رابطه راه دور
پاسخ داده شده پاسخ 1 سال قبل • 
164 بازدید1 جواب0 رای
مخالفت خانواده
پاسخ داده شده پاسخ 1 سال قبل • 
131 بازدید1 جواب0 رای
رابطه
پاسخ داده شده پاسخ 1 سال قبل • 
136 بازدید1 جواب0 رای
دست دادن به پسر
پاسخ داده شده پاسخ 1 سال قبل • 
184 بازدید1 جواب0 رای
عدم اعتنا پارتنر پسر در زمان نبود با هم
پاسخ داده شده پاسخ 1 سال قبل • 
160 بازدید1 جواب0 رای
عدم اعتنا پارتنر پسر در زمان نبود با هم
پاسخ داده شده پاسخ 1 سال قبل • 
124 بازدید1 جواب0 رای
وضعیت ظاهری
پاسخ داده شده پاسخ 1 سال قبل • 
192 بازدید1 جواب0 رای
وضع ظاهری
پاسخ داده شده پاسخ 1 سال قبل • 
159 بازدید1 جواب0 رای
اشتباه ناخواسته
پاسخ داده شده پاسخ 1 سال قبل • 
147 بازدید1 جواب0 رای
پایان ۶ ماه
پاسخ داده شده پاسخ 1 سال قبل • 
113 بازدید1 جواب0 رای
پنهان کردن گوشی
پاسخ داده شده پاسخ 1 سال قبل • 
130 بازدید1 جواب0 رای
مطلقه
پاسخ داده شده پاسخ 1 سال قبل • 
149 بازدید1 جواب0 رای
دوران اشنایی
پاسخ داده شده پاسخ 1 سال قبل • 
126 بازدید1 جواب0 رای
دوراهی
پاسخ داده شده پاسخ 1 سال قبل • 
122 بازدید1 جواب0 رای

اگر سوالات را مرور کردید و جواب خودتون رو پیدا نکردید از ما بپرسید

می خواهم سوال طرح کنم