پرسش و پاسخدسته بندی: رابطه منجر به ازدواج
فیلتر بر اساس :همهبی پاسخحل شدهبسته شدهبی جواب ها
رابطه پوزیدون و اتنا
بی پاسخمریم پرسیده شد 8 ماه قبل • 
138 بازدید0 جواب0 رای
شبکه های اجتماعی
بی پاسخatefeh پرسیده شد 10 ماه قبل • 
117 بازدید0 جواب0 رای
برگرداندن رابطه
بی پاسخنيلوفر پرسیده شد 10 ماه قبل • 
156 بازدید0 جواب0 رای
ازدواج مجدد
بی پاسخنسترن پرسیده شد 9 ماه قبل • 
89 بازدید0 جواب0 رای
زن کارمند
بی پاسخمرضیه ز پرسیده شد 9 ماه قبل • 
91 بازدید0 جواب0 رای
نخ دادن
بی پاسخنگار پرسیده شد 8 ماه قبل • 
123 بازدید0 جواب0 رای
چه راهکاری پیشنهاد میدید ؟
بی پاسخنگین بهبودی پرسیده شد 9 ماه قبل • 
124 بازدید0 جواب0 رای
مرد متاهل
بی پاسخm پرسیده شد 8 ماه قبل • 
88 بازدید0 جواب0 رای
بغیر از او کسانی هستند
بی پاسختارا افشار پرسیده شد 8 ماه قبل • 
85 بازدید0 جواب0 رای
چه راهکاری پیشنهاد میدید ؟
بی پاسخشيما ميم پرسیده شد 8 ماه قبل • 
75 بازدید0 جواب0 رای
نجات رابطه از دست رفته
بی پاسخفرزانه گلستانی پرسیده شد 8 ماه قبل • 
107 بازدید0 جواب0 رای
جریان چیه؟
بی پاسخسعیده پرسیده شد 8 ماه قبل • 
92 بازدید0 جواب0 رای
ارکتایپ
بی پاسخالهه پرسیده شد 8 ماه قبل • 
71 بازدید0 جواب0 رای
چه طور رابطه رو به ازدواج برسونم
بی پاسخشهرزاد پرسیده شد 8 ماه قبل • 
106 بازدید0 جواب0 رای

اگر سوالات را مرور کردید و جواب خودتون رو پیدا نکردید از ما بپرسید

می خواهم سوال طرح کنم