سردرگمی انتخاب…..

پرسش و پاسخدسته بندی: تقویت زنانگیسردرگمی انتخاب…..
سمیه تجویدی پرسید 2 سال قبل

سلام.با پسری ۲۸ ساله هستم امتحانش کردم کنجکاوی کردم انقدر در رابطه که با پیچ دیکه خودم که خودم بودم خواست اشنا بشه و دوست بشه که اونجا ادانه ندادم باهاش..بازم کمو و بیش که خودم متدجه شدم نباید خیلی کنجکاوی کنم باهاش ارتباطم هست..من هیچ ارتباطی معاشقه ای در طی دوماه نداشتم.ایا درسته که اون پسر سرد بشه از رابطه یا نه.یا بدون معاشقه بغلو بوسه ..ادامه پیدا میکنه رابطه یا نه؟؟ایا میتونم با زنانگی ارتباطو قوی کنم ؟