سرخورده

سارا پرسید 2 سال قبل

دختری ۲۶ ساله هستم تحصیل کرده و از نظر ظاهری معقول. ۲ سال پیش پسری وارد زندگیم شد ولی از همون اول رابطه هیچوقت باهام صمیمی نشد و همیشه فاصله رو حفظ کرد. حتی منو شما خطاب میکرد. من هم متقابلن همینجوری رفتار میکردم.اما چند وقت بعد بهم گفت که دوستت دارم و باعثِ آرامشمی اما به خاطر اتفاقات گذشته ام راه برگشت ندارم. اما هیچوقت علتشو نگفت. من توی تمام این مدت ارتباط شاهد بودم که عکس هامو پنهانی برمیداشت و مدتها توی گوشیش نگه میداشت. باهاش ارتباطمو تموم کردم. اما این تناقض رفتارش از ذهنم دور نمیشه. چطور دوسم داشت اما اینهمه فاصله بینمون انداخت. چطور عکسامو عاشقانه برمیداشت اما هیچوقت حتی یکبار هم بهم زنگ نزد . و فقط یکبار اوایل رابطه حضوری به دیدنم اومد. این تناقض های رفتاریش آزارم میده هنوز.

1 پاسخ ها
مهرداد آقاجانی نویسنده پاسخ داد 2 سال قبل

الان چی کار کنم؟