پرسش و پاسخراه حل مشکلم؟
مرضیه خ پرسید 8 ماه قبل

همسر من از وقتی با من ازدواج کرده همون صد درجه تغییر کرده و تمام حرفای قبل ازدواجشم کذب بود الان چیکا کنم؟

1 پاسخ ها
مهرداد آقاجانی پاسخ داد 8 ماه قبل

به مشاور مراجعه کنید

در بین محصولات یا اخبار و مقالات جستجو کنید