رابطه پوزیدون و اتنا

مریم پرسید 2 سال قبل

با عرض سلام خدمت استاد گرامی
دختری ۲۱ساله هستم
آیا رابطه یک دختر با ویژگی آتنا  تایپ با پسری با ویژگی پوزیدون تایپ منجر به ازدواج خواهد شد؟برای بهبود رابطه ویژگی افرودیت تقویت کنیم؟