پرسش و پاسخدسته بندی: Questionsرابطه درستی و اصولی که تموم میشه رو واقعا نباید با اصرار زیاد طرف هم شروع کرد؟
حميده اديبي مجد پرسید 2 هفته قبل

من ویس هارو گوش دادم از چیزی که شماتو رابطه ترسیم کردین من ۶٠ درصدشو بودم حالا با این پیش زمینه میدونم ادم حسابی ها نمیرن میدونم ما وقت اضافه کاری نداریم میدونم من نشستم اینجا که اون هر موقع دلش خواست بر گرده سر شش ماه کات در حدی که ارزو به دل یه پی ام بوده ولی این شد بار چهارم که اصرار به برگشتن میکنه از اون ادم قد و یک کلمه ایی خیلی بعیده هر سری نه اوردم ولی بازم یه ماه بعد دوباره میگه.
جوابتون  نه هست استاد اقاجانی؟ 😅

1 پاسخ ها
مهرداد آقاجانی پاسخ داد 2 هفته قبل

بله همچنان نه