پرسش و پاسخخانم خانه دار
مریم پرسید 11 ماه قبل

سلام، منظور از تکلیف و وظیفه و مسولیت (خانم خانه دار) چیست؟

1 پاسخ ها
09013607170 پاسخ داد 11 ماه قبل

انجام کارهایی که وظیفه اتون نیست
با حال خوبی

در بین محصولات یا اخبار و مقالات جستجو کنید